Wykonywanie pomiarów elektrycznych i ochronnych


Cena do uzgodnienia

Wykonujemy:
- okresowe badania i pomiary ochronne instalacji elektrycznej:
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary przeciwporażeniowe
- pomiary natężenia oświetlenia
- pomiary kabli NN
- pomiary transformatorów, rozdzielnic SN i innych urządzeń SN
- okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
- badania elektryczne budynku
- badania i pomiary okresowe instalacji odgromowej
- odbiór instalacji elektrycznej

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 638